17 Sierpień 2019
Nawigacja
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Biblioteka internetowa
Aktualnie online
· Gości online: 10

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 306
· Najnowszy użytkownik: czczcz
Losowa fotografia
Reklama
MEN

MIASTO BYDGOSZCZ

KURATORIUM OŚWIATY BYDGOSZCZ

MUKS

SZKOŁA PŁYWANIA AQUARIUS

PORTAL OSIEDLOWY

Statystyki reklamowe
PROGRAMY ZS26
PROGRAMY REALIZOWANE
W ZS26
Szkoła myślenia
Strona Przyjazna Młodzieży

poz 105
Szkoła Bezpiecznego Internetu
Szkoła Bez Przemocy
Szkoła Przyjazna Dzieciom
Telefon w sprawie dzieci
Od grosika do złotówki
Komunikat!!!


Szanowni Państwo!

        Za nami osiem dni akcji strajkowej nauczycieli, podczas której przeprowadzone zostały egzaminy gimnazjalne oraz ósmoklasistów. Były to trudne dni dla nas wszystkich, podczas których zrobiliśmy dosłownie wszystko, by zaplanowane egzaminy miały przebieg zgodny z procedurami. Przy tej okazji pragnę się nisko pokłonić i podziękować wszystkim zaangażowanym w sprawy dzieci naszej szkoły.
        Dziękuję pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 pani Lukrecji Trzemżalskiej-Naganowskiej za dotrzymanie wcześniejszych ustaleń, dotyczących organizacji egzaminów. Dziękuję także księdzu pułkownikowi Józefowi Kubalewskiemu, proboszczowi parafii Polskich Braci Męczenników oraz dyrektorom byłego Gimnazjum nr 16, Szkoły Podstawowej nr 47, IX Liceum Ogólnokształcącego, Pałacu Młodzieży oraz MOEN za wsparcie i realną pomoc, która w tych chwilach była niezbędna. Dziękuję Pani Radnej Miasta Bydgoszczy (nazwisko ze względów etycznych zachowam tylko dla siebie), która mimo uroczystej Rady Miasta zadeklarowała chęć pomocy w udziale w komisji egzaminacyjnej. Dziękuję moim przyjaciołom, nauczycielom zaprzyjaźnionych szkół, którzy przyszli, jak sami powiedzieli "dla dzieci i dla mnie" (właśnie dla tych słów warto było przeżyć te trudne chwile) i bezinteresownie wspomogli naszą szkołę w trudnej sytuacji.
        Dziękuję wicedyrektorom oraz nauczycielom naszej szkoły, tym, którzy pracowali w tych dniach w komisjach, a także tym, uczestniczącym w akcji strajkowej, za godną postawę, szacunek wobec siebie oraz troskę o uczniów. Chciałbym przy tej okazji nadmienić, iż nauczyciele protestujący gotowi byli zawiesić akcję strajkową, na wypadek, gdyby egzaminy były zagrożone. Wiem, że były to słowa szczere i za to też im dziękuję. Dziękuję też za - pomimo akcji strajkowej - realizację długoterminowych projektów szkolnych (sprawy biurokratyczne), mających wpływ na rozwój naszej szkoły.
        Składam serdeczne podziękowania na ręce komendanta Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Antosa oraz zastępcy komendanta bryg. Roberta Sawosza za pomoc w "przemeblowaniu" szkoły, a tym samym dostosowaniu warunków, by nasi wychowankowie zapewnione mieli właściwe warunki pracy. Dziękuję pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie i przygotowanie, zwłaszcza pierwszego etapu egzaminu ósmoklasisty.
        Dziękuję też rodzicom za pełne zrozumienie dla nas w tych trudnych chwilach, za zaufanie, iż egzaminy zostaną przeprowadzone w zaplanowanym terminie. Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudny, stresujący czas dla nas wszystkich: nauczycieli biorących udział w akcji strajkowej, jak i nauczycieli, którzy nie przystąpili do protestu oraz rodziców i dzieci. Miejmy nadzieję, że najbliższy czas będzie chwilą refleksji i pozwoli wszystkim stronom wyjść z "twarzą". Pamiętam ten czas, kiedy w 1993 roku pozbawiono nas wszelkiej możliwości zakończenia protestu z honorem....
        Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzę błogosławieństw Bożych dla nas wszystkich.

Leszek Gozdek

Komunikat


Z powodu akcji protestacyjnej nauczycieli, na czas egzaminów ósmoklasisty, które odbędą się w naszej szkole w przewidzianym terminie, w dniach od 15.04. 2019 do przerwy świątecznej, zostają zawieszone zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

Komunikat.


Komunikat !!!


Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły dni, w których odbywają się egzaminy gimnazjalny (10.04. – 12.04.2019 r.) i ósmoklasistów (15.04. – 17.04. 2019 r.) są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć lekcyjnych. Pomimo akcji strajkowej szkoła zapewnia opiekę w świetlicy w godzinach 7.00 – 17.00.
W okresie egzaminu gimnazjalnego obiady będą wydawane w godzinach 13.30 – 14.30 a egzaminów ósmoklasisty w godzinach 12.30 – 13.30 – w obydwu budynkach szkolnych.

KOMUNIKAT!!!


W dniach od 8 kwietnia do odwołania zawiesza się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 60 z powodu strajku pracowników. Egzamin gimnazjalny odbędzie się w terminie.Dyrektor Szkoły
Leszek Gozdek

Komunikat!!!
Komunikat dla rodziców dzieci do lat 8 !


Poniżej zamieszczony informację dla rodziców o prawie ubiegania się o zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do lat 8.

1. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do lat 8, rodzicom przysługuje prawo ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.
2. Z zasiłku tego mogą korzystać osoby opłacające obowiązkowe bądź dobrowolne składki chorobowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
3. Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem.
4. Do wniosku o zasiłek (druk ZUS Z-15) trzeba dołączyć oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu przedszkola lub szkoły ( druk ZUS ZAS-36).
5. Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o zasiłek opiekuńczy składa u swojego pracodawcy, ale jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, składa go do najbliższego ZUS-u. 6. Wniosek o zasiłek opiekuńczy do ZUS można także złożyć on-line, jeżeli korzysta się z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
7. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje na równi matce i ojcu, ale zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców — ten, który złoży wniosek.
8. Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa :

Art. 32. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
Art. 34. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
Art. 35. 1. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.


Komunikat!!!


UWAGA!!!

TYLKO DLA

Klas 7, 8 i Gimnazjum
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 60 ul. Kragujewca 10


zmiana nr konta za posiłki:
40124064521111001084913231
Prosimy podać imię, nazwisko, klasę.

Opłata za obiady w miesiącu kwietniu wynoszą 51,00 zł
Wpłaty za posiłek prosimy dokonywać terminowo do dnia 01 - 05.04.2019


Uczniowie, którzy nie mają uregulowanych wpłat za posiłki nie będą od stycznia wpuszczani na obiady.

Komunikat!!!


UWAGA!!!

TYLKO DLA

Klas 1 - 6
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 60 ul. Glinki 117


nr konta za posiłki:
62124064521111001074995458
Prosimy podać imię, nazwisko, klasę.

Opłata za obiady w miesiącu kwietniu wynoszą 51,00 zł
Wpłaty za posiłek prosimy dokonywać terminowo do dnia 01 - 05.04.2019


Uczniowie, którzy nie mają uregulowanych wpłat za posiłki nie będą od stycznia wpuszczani na obiady.

Komunikat


Szanowni Państwo!

           Związek zawodowy nauczycieli ZNP działający w naszej szkole po przeprowadzonym referendum poinformowały dyrekcję, że od dnia 8 kwietnia 2019r. (poniedziałku) rozpocznie się akcja strajkowa, która trwać będzie aż do odwołania. Z tego powodu zwracam się do państwa z ogromną prośbą o dużą wyrozumiałość dla naszych działań i jednocześnie o nieposyłanie dzieci na zajęcia do szkoły w pierwszym dniu akcji strajkowej, a tym samym zapewnienie im odpowiedniej opieki w czasie, kiedy powinny być obecne na zajęciach lekcyjnych tj. 8 kwietnia 2019r. Dopiero w poniedziałek (pierwszym dniu akcji strajkowej) jesteśmy w stanie ocenić ilu nauczycieli nie przystąpi do pracy. Oczywiście w szczególnych przypadkach rodzice najmłodszych dzieci, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki, mogą przyprowadzić swoje pociechy do świetlicy.
           W tym pierwszym dniu strajku postaramy sie skoordynować nasze działania w taki sposób, by bez przeszkód działała świetlica szkolna (dla najmłodszych dzieci edukacji wczesnoszkolnej) a od środy (10 kwietnia) zostały przeprowadzone egzaminy gimnazjalne a następnie ósmoklasisty. Nadpłaty za obiady zostaną uregulowane w następnym miesiącu.

Leszek Gozdek


Komunikat
Komunikat


SZKOLNY DZIEŃ LICZBY π
Wyniki konkursu na zapamiętanie cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π.

I miejsce Miłosz Rutyna 8f 300 cyfr Nowy rekord szkoły !
II miejsce Wiktor Chełek 4a 253 cyfry
III miejsce Mikołaj Winiecki 3b gim. 152 cyfry.

Gratulujemy super pamięci !

Komunikat


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MATEMATYKA ANGLIKA”

22 marca w SP nr 46 odbył się finał konkursu „Matematyka Anglika”.

Nasi uczniowie uzyskali trzy nagrody.
I miejsce : Damian Lubarski 6f - nagroda główna,
III miejsce: Aleksander Dąbrowski 6e,
Wyróżnienie: Katarzyna Redloch 6b.
GRATULUJEMY !!!!!

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
.
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
BIP
Budka lęgowa SP60
Nasz Patron - Hubert Wagner
Roku Kanału Bydgoskiego
Bydgoszcz Inaczej
II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Najczystsza w Polsce
Festiwal Szachowy
BKS Transfer Bydgoszcz
MUKS bydgoszcz
MUKS Rekin
Stowarzyszenie
Wygenerowano w sekund: 0.07 21,021,132 Unikalnych wizyt