Komunikat!!!
Dodane przez admin dnia 04 kwiecień 2018 10:06


Szkoła Podstawowa nr 60
z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Bydgoszczy i regionu
do udziału w

IV EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Wizerunek Boga we współczesnej polskiej poezji

PATRONAT:
Parafia Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy

UCZESTNICY KONKURSU :

I kategoria - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
II kategoria - uczniowie gimnazjów oraz klas VII szkół podstawowych

TERMIN:

21 maja 2018 roku, od godz. 13.00 - przesłuchania konkursowe oraz wyłonienie finalistów (szczegółowy harmonogram eliminacji umieszczony zostanie na stronie SP60 - http://www.sp60.pl po przyjęciu wszystkich zgłoszeń - do 14 maja 2018) .
4 czerwca 2018 roku, godz. 15.00 - finał konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnicy konkursu przygotowują recytację wybranego przez siebie, zgodnego z tematem konkursu, wiersza współczesnego polskiego poety (12 wersów - 30 wersów). Zachęcamy do poszukiwania tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych.
2. Uczestnik powinien dostarczyć tekst recytowanego utworu w dniu konkursu.
3. Z jednej szkoły w konkursie może uczestniczyć po 3 uczniów w każdej kategorii wiekowej
4. Podczas eliminacji i finału uczniowie recytują ten sam tekst
5. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 maja 2018 roku (obowiązuje data dostarczenia zgłoszenia): faxem - 052 362 06 71 , e-mailem - jomima05@o2.pl lub listownie - Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Glinki 117, 85-861 Bydgoszcz z dopiskiem: KONKURS RECYTATORSKI
6. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i danych osobowych uczestnika (imienia, nazwiska, klasy i szkoły), w zakresie wynikającym z organizacji konkursu.

NAGRODY:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy - dyplomy.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia w załącznikach:
regulamin:
karta zgłoszenia: