Komunikat
Dodane przez admin dnia 07 grudzień 2018 08:58


Szanowni Rodzice i Nauczyciele!
Uruchomiona została w dzienniku elektronicznym opcja usprawiedliwienia nieobecności dziecka w zakładce "usprawiedliwienie dziecka". Po odznaczeniu kwadratów należy wpisać powód nieobecności dziecka. Jeżeli wychowawca uzna powód nieobecności za słuszny usprawiedliwia nieobecność ucznia. Wychowawcy informacje od rodziców otrzymają w górnym prawym rogu ekranu.
Leszek Gozdek