Komunikat!!!
Dodane przez admin dnia 11 grudzień 2018 09:07


KOMUNIKAT
W dniach 18-20 grudnia szkoła przystępuje do próbnego egzaminu ósmoklasistów organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.
Próbne egzaminy z języka polskiego (18 grudnia, w godzinach 8:30-10:30)i matematyki
(19 grudnia, w godzinach 9:00-10:40), odbędą się w budynku przy ulicy Boh. Kragujewca,
a egzamin z języków obcych (20 grudnia, w godzinach 9:00-10.30), z uwagi na odtwarzanie płyt CD w budynku przy ulicy Glinki. Próbny egzamin ma w założeniu zapoznanie się uczniów z techniczną stroną pracy z arkuszem, nie służy ocenianiu i sprawdzeniu faktycznej wiedzy i zakresu umiejętności, dlatego nie jest przewidywane wydłużenie czasu pracy dla uczniów z dostosowaniami.
Ze względu na konieczność wykorzystania dużej liczby sal i zaangażowanie dużej liczby nauczycieli w prawidłowe przeprowadzenie próby, zajęcia lekcyjne dla klas siódmych i III gimnazjum zostają w części odwołane i rozpoczną się każdego z wymienionych dniniezwłocznie po zakończeniu egzaminów tj. od 4 godziny lekcyjnej (od 10:45). Analogicznie, uczniowie klas ósmych po zakończeniu egzaminu kontynuują zajęcia każdego dniawedług zwyczajnego planu lekcji (od godziny 10:45).
W dniu 20 grudnia częściowo odwołane zostają lekcje również w klasach czwartych (dzieci przychodzą do szkoły na godzinę 10:45, z pominięciem wcześniejszych lekcji). Natomiast klasy piąte i szóste wychodzą w tym dniu na przedstawienie teatralne.