Komunikat!!!
Dodane przez admin dnia 11 marzec 2019 12:40


Szkoła Podstawowa nr 60
z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy


zaprasza uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z Bydgoszczy i regionu do udziału w

V EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO


ANIOŁ - BOŻY POSŁANIEC
W POLSKIEJ POEZJI


PATRONAT:
Parafia Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy

UCZESTNICY KONKURSU:


I kategoria - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
II kategoria - uczniowie klas III gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych

TERMIN:


29 kwietnia 2019 roku, od godz. 13.00 - przesłuchania konkursowe oraz wyłonienie finalistów (szczegółowy harmonogram eliminacji umieszczony zostanie na stronie SP60 - http://www.sp60.pl po przyjęciu wszystkich zgłoszeń - do 17 kwietnia 2019) .
27 maja 2019 roku, godz. 15.00 - finał konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnicy konkursu przygotowują recytację wybranego przez siebie, zgodnego z tematem konkursu, wiersza współczesnego polskiego poety (12 wersów - 30 wersów). Zachęcamy do poszukiwania tekstów nietuzinkowych i mniej popularnych.
2. Uczestnik powinien dostarczyć tekst recytowanego utworu w dniu konkursu.
3. Z jednej szkoły w konkursie może uczestniczyć po 4 uczniów w każdej kategorii wiekowej
4. Podczas eliminacji i finału uczniowie recytują ten sam tekst
5. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 kwietnia 2019 roku (obowiązuje data dostarczenia zgłoszenia): faxem - 052 362 06 71 , e-mailem - jomima05@o2.pl lub listownie - Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Glinki 117, 85-861 Bydgoszcz z dopiskiem: KONKURS RECYTATORSKI
6. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i danych osobowych uczestnika (imienia, nazwiska, klasy i szkoły), w zakresie wynikającym z organizacji konkursu.

NAGRODY:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy - dyplomy.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia w załącznikach:
regulamin:
karta zgłoszenia:Treść rozszerzona